Liceum Ogólnokształcące – rozszerzenie geografia.

  1. Liceum ogólnokształcące to szkoła, dająca ogólną wiedzę, lepiej przygotuje do matury i dalszego kształcenia. Zadaniem liceum jest przygotowanie uczniów do studiowania różnych kierunkach uniwersyteckich, technicznych oraz szkołach pomaturalnych i policealnych.
  2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Realizacja programu nauczania z geografii na poziomie rozszerzonym.

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym.

 

  1. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę jest przygotowany do podjęcia nauki na wszelkiego typu uczelniach gdzie wymagana jest wiedza z zakresu geografii.

 

  1. Dalsze kierunki kształcenia

Zdawanie geografii na egzaminie maturalnym może umożliwić podjęcie studiów między innymi na następujących kierunkach :

geologia, geografia, gospodarka przestrzenna, archeologia, turystyka i rekreacja, przyroda, ekonomia, prawo, psychologia, etnologia i antropologia kulturowa, architektura krajobrazu, polityka społeczna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, politologia, socjologia, filozofia, europeistyka, logopedia, finanse i rachunkowość, finanse i bankowość, informatyka, administracja, stosunki międzynarodowe, muzykologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, komunikacja wizerunkowa lub marketing.

  1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Pracownia geograficzna jest wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne, różnorodne pomoce dydaktyczne np. zestawy doświadczalne do badania gleby, próbki gleb, zestawy skamieniałości, lupy, lornetki, kompasy, atlasy, mapy, filmy geograficzne, gry edukacyjne.. Sala posiada tablicę multimedialną z możliwością podpięcia pod nią różnego rodzaju urządzeń. Prowadzone są lekcje i dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.