Liceum Ogólnokształcące

Ukończenie liceum ogólnokształcącego nie daje żadnych kwalifikacji zawodowych jego absolwentom, ale umożliwia zdobycie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, który jest przepustką do ubiegania się o status studenta na uczelniach wyższych. Absolwenci z wykształceniem średnim, lecz bez zdanego egzaminu maturalnego, mogą podjąć naukę w szkołach policealnych bądź na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego wybierają w zależności od swoich zainteresowań 3 przedmioty rozszerzone, które można ułożyć pod kątem:

  • studiów technicznych np. matematyka, fizyka, j. angielski;
  • studiów medycznych np. biologia, chemia, j. angielski;
  • studiów humanistycznych, prawniczych np. j. polski, historia, wos.

Możliwe są też inne układy rozszerzeń dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów (po jednym z każdego koloru).

 

Rozszerzenia – więcej informacji: