Liceum Ogólnokształcące – rozszerzenie matematyka.

  1. Liceum ogólnokształcące to szkoła, która daje ogólna wiedzę, lepiej przygotuje do matury i dalszego kształcenia. Zadaniem liceum jest przygotowanie uczniów do studiowania na wyższych uczelniach. Uczelnie wyższe wymagają od swoich kandydatów dobrych wyników maturalnych również z matematyki na poziomie rozszerzonym. Absolwent liceum z wykształceniem średnim, lecz bez zdanego egzaminu maturalnego, może podjąć naukę w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

2.Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Realizacja programu nauczania z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym.

  1. Sylwetka absolwenta

Matematyka pozwala rozwijać umiejętność analitycznego myślenia, systematyczność, dyscyplinę oraz zdolność do wyciągania słusznych wniosków z podanych przesłanek. Dobry matematyk potrafi tworzyć
i analizować modele w świecie finansów, w przemyśle czy
w ubezpieczeniach.

 

  1. Absolwent zdający maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym może kontynuować naukę na:

– matematyce,

– informatyce,

– bioinformatyce i biologii systemów,

– ekonomii,

– finansach,

– inwestycjach i rachunkowości,

– astronomii,

– fizyce,

– medycynie,

– administracji,

– bezpieczeństwie narodowym,

– energetyce,

– elektrotechnice,

– elektronice,

– telekomunikacji,

– budownictwie,

– gospodarce przestrzennej,

– zarządzaniu i inżynierii produkcji,

– transporcie,

– technologii chemicznej,

– lotnictwie i kosmonautyce,

– mechanice i budowie maszyn,

– inżynierii środowiskowej,

– papiernictwie i poligrafii,

– mechatronice,

– architekturze,

– inżynierii biomedycznej,

– inżynierii środowiskowej,

– biotechnologii,

– energetyce i chemii jądrowej,

– ochronie środowiska,

– geologii,

– biotechnologii,

– etnografii i antropologii kulturowej,

– filozofii,

– socjologii itp.

 

 

  1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 

Wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne  pracownia matematyczna. Różnorodne pomoce dydaktyczne. Lekcje i dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego. Zajęcia z wykorzystaniem TIK.