Liceum Ogólnokształcące – rozszerzenie język angielski.

Dlaczego warto wybrać rozszerzenie z języka angielskiego? Dlaczego znajomość języka angielskiego jest tak bardzo istotna w dzisiejszym świecie?

 • Znajomość języka angielskiego bardzo ułatwia życie we współczesnej, wielonarodowej rzeczywistości
 • Nauka języka angielskiego jest inwestycją w przyszłość
 • Język angielski opanował między innymi świat biznesu, handlu oraz nauki, jest najbardziej powszechnym językiem w Unii Europejskiej oraz na świecie i za jego pomocą możemy się skutecznie porozumieć z innymi mieszkańcami Europy i świata
 • Znajomość języka stanowi warunek, by zostać uznanym za pełnoprawnego obywatela współczesnego świata

Konkretne zalety dobrej znajomości języka angielskiego

 • Osiągnięcie sukcesu edukacyjnego
 • Dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, które zwiększy szansę na dostanie się na studia
 • Możliwość wyjazdu na zagraniczne stypendium, wzięcia udziału w różnego rodzaju projektach i programach wymian zagranicznych oraz podjęcia studiów na zagranicznych uczelniach, co jest cennym doświadczeniem w aspekcie zawodowym i prywatnym
 • Możliwość czytania materiałów źródłowych i rozszerzania wiedzy

 

 • Korzyści zawodowe

 

 • Znajomość angielskiego na współczesnym rynku pracy jest nieodzowna – tak samo jak umiejętność czytania, i daje większe szanse na znalezienie lepszej, dobrze płatnej pracy w firmie zagranicznej, mającej swoje przedstawicielstwo w Polsce lub pracy za granicą oraz daje możliwość odbycia stażu zagranicznego
 • Wymóg znajomości języka angielskiego znajdziemy w prawie każdym ogłoszeniu o pracę, jako że coraz więcej instytucji oraz małych lokalnych firm otwiera się na współpracę międzynarodową i w Polsce rośnie ilość firm z kapitałem zagranicznym, w których cała wewnętrzna komunikacja odbywa się w języku angielskim.
 • Na popularnych portalach oferujących miejsca pracy wiele ofert pojawia się tylko w języku angielskim – jego znajomość jest uważana za oczywistość
 • Pracownik, posługujący się sprawnie językiem angielskim, ma także większe szanse na zaistnienie, dzięki swojej komunikatywności, a więc tym samym awans

 

 • Swobodne podróżowanie oraz pełniejsze obcowanie z kulturą innych krajów

 

 • Możliwość czytania książek w oryginale, oglądania filmów bez tłumaczenia i lepsze rozumienie obcojęzycznych utworów muzycznych
 • Perspektywa udanych i ciekawych podróży oraz nawiązania nowych międzynarodowych znajomości
 • Osoba znająca język angielski swobodniej czuje się za granicą, może bez problemów i znacznie bezpieczniej podróżować, poznawać obce kraje, ich obyczaje, kulturę oraz mieszkańców, dzięki czemu wzbogaca swoją osobowość i kolekcjonuje piękne wspomnienia

 

 • Szerszy dostęp do informacji
 • Najnowsza wiedza często dostępna jest tylko w anglojęzycznych publikacjach – nieważne, czy są to książki, czasopisma branżowe, profesjonalne czasopisma naukowe, materiały źródłowe, badania, opracowania czy internet
 • W pewnych, dynamicznie rozwijających się dziedzinach, często zanim książka zostanie przetłumaczona na język polski, informacje w niej zawarte już są nieaktualne

Wiele programów komputerowych nie ma polskiej wersji językowej, wiele informacji w internecie możemy znaleźć tylko w języku angielskim, a więc znajomość angielskiego jest potrzebna jako standardowe narzędzie pracy