Technik informatyk.

 1. Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.

 

 1. Innowacje

 

Zajęcia pozalekcyjne z grafiki komputerowej realizowane w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
 • Wykonać lokalną sieć komputerową;
 • Naprawić urządzenia  techniki komputerowej;
 • Administrować systemami operacyjnymi;

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

 

 1. Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Technik informatyk znajdzie zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych, ale mają również stanowiska w obsłudze systemów firm różnych branż. Wśród nich mogą być:

 • ośrodki obliczeniowe
 • instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
 • firmy sprzedające sprzęt komputerowy
 • firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe
 • punkty serwisowe sprzętu komputerowego
 • wydawnictwa i drukarnie
 • studia graficzne i dźwiękowe
 • studia telewizyjne i filmowe
 • przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.

Absolwent technikum może również założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą w wybranym zakresie.

Do typowych zadań zawodowych na stanowiskach pracy, w zależności od wybranej profesji, należą:

 • montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego
 • rozbudowa i udoskonalanie zestawu komputerowego
 • testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego
 • konfiguracja stanowisk komputerowych
 • tworzenie aplikacji użytkowych i programów komputerowych
 • konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi
 • projektowanie i administrowanie systemami baz danych
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku
 • tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi

 

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada 4 pracownie komputerowe wyposażone w stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), w tym:

pracownię komputerowa wyposażoną w stoły montażowe oraz pracownię sieci komputerowych.

Wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki oraz skanera, pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, pakiety oprogramowania niezbędne do nauki zawodu.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.