Technik handlowiec.

 1. Technik handlowiec to zawód obecnie najbardziej poszukiwany na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Kształcąc się w tym zawodzie masz możliwość zdobycia wiedzy przydatnej na współczesnym rynku pracy w zakresie orientacji na klienta i marketingowej. Zdobywając wiedzę w tym kierunku staniesz się poszukiwanym pracownikiem na rynku pracy.

 

 1. Informacja dodatkowe o eksperymentach pedagogicznych wprowadzonych
  w szkole, o innowacjach, specjalizacjach

 

Szkoła współpracuje z NBP w Rzeszowie, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz lokalnymi instytucjami i zakładami pracy.

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

 

 1. Sylwetka absolwenta (co uzyskuje uczeń kończąc szkołę w danym zawodzie, dodatkowe uprawnienia, które może uzyskać w szkole)

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. organizowania prac przyjmowania dostaw oraz towarów do sprzedaży,
 2. sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej,
 3. wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 4. prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,
 5. organizowania i prowadzenia działalności handlowej,
 6. zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa,
 7. obsługi kas fiskalnych,
 8. uzyskania dodatkowego doświadczenia zawodowego poprzez staż w przedsiębiorstwach zagranicznych w Austrii, Hiszpanii, Portugalii (otrzymanie certyfikatu i dokumentu Europass Mobilności).

 

 1. Technik handlowiec znajdzie zatrudnienie w:
 • Punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej.
 • Agencjach reklamowych.
 • Biurach rachunkowych.
 • Firmach jako Merchandiser, Specjalista ds. obsługi klienta, Specjalista ds. sprzedaży, Specjalista ds. zaopatrzenia.
 • Prowadzić własną działalność gospodarczą w branży handlowej.
 • Przedsiębiorstwach jako przedstawiciel handlowy.

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia