Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – Szkoła Branżowa I stopnia.

1. Opis zawodu:

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe. Montaż suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych. Roboty malarsko-tapeciarskie obejmują: nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni. Roboty posadzkarskie obejmują: wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

2. Informacje dodatkowe:

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych – wykończeniowych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych.
W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje tzw. „fachowców”. Absolwenci kierunku nauczania „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac remontowo – budowlanych.

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu montera zabudowy i robót wykończeniowych jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

4. Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu szkoły absolwenci w tym zawodzie są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. montowania systemów suchej zabudowy;
2. wykonywania robót malarskich;
3. wykonywania robót tapeciarskich;
4. wykonywania robót posadzkarskich;
5. wykonywania robót okładzinowych.
W ramach kształcenia zawodowego uczeń:
1. rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
2. rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
3. rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
4. rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
5. przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych;
6. wykonuje szkice robocze;
7. rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
8. rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
9. przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
10. rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
11. rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie;
12. przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
13. rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania i demontażu;
14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

5. Monter zabudowy i robót wykończeniowych znajdzie zatrudnienie w:

– w małych i średnich firmach budowlanych na stanowiskach posadzkarskich, tynkarskich, okładzinowych, malarsko-tapeciarskich, murarskich, stolarskich, szklarskich
– w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych,
– własna działalność gospodarcza.