Operator obrabiarek skrawających – Szkoła Branżowa I stopnia.

  1. Operator obrabiarek skrawających to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Pracownicy z takimi kwalifikacjami poszukiwani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i zagranicą. Jest to zawód występujący także pod nazwą tokarz, frezer, szlifierz (są różne specjalizacje). Osoba o takich kwalifikacjach potrafi obrabiać elementy z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Potrafi także czytać dokumentację techniczną, wykonywać niezbędne obliczenia, dobierać odpowiednie oprzyrządowanie do obrabiarek, materiały eksploatacyjne i wartości parametrów skrawania metalu, zna także podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Przygotowuje do pracy i obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne.

 

  1. Informacje dodatkowe

Uczniom umożliwiamy korzystanie z dodatkowych kursów CNC oraz wyjazdów do dużych przedsiębiorstw związanych z branżą lotniczą na terenie podkarpacia.

 

  1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

M.19 Użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

 

  1. Sylwetka absolwenta

Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

4) zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

 

  1. Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

 

  1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Posiadamy dobrze wyposażoną pracownie w niezbędne programy do projektowania i symulacji obróbki, takie jak AutoCAD, Solid Edge, Edgecam, Sinu Tain, MTS, ZERO-CNC i inne. Dużym udogodnieniem jest bliskość zakładów pracy w których uczniowie mogą odbywać praktyki.