Liceum Ogólnokształcące – rozszerzenie chemia.

 1. Chemia – poziom rozszerzony

 

 1. Uczniowie uczący się chemii na poziomie rozszerzonym uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w formie warsztatów z technik laboratoryjnych przez nauczyciela chemii. Wyjeżdżają na zajęcia na uczelnie wyższe. Co roku biorą udział w cyklicznym seminarium „Wybrane problemy chemii” organizowanym przez Politechnikę Rzeszowską. Odbywają również praktykę w laboratoriach chemicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Biologiczno-Rolniczym w ramach współpracy szkoły z uczelnią. Nauczyciel przedmiotu organizuje lekcje pokazowe prezentowane przez koła naukowe z uczelni, np. koło biotechnologów „Insert” z Politechniki Rzeszowskiej. Z najzdolniejszą młodzieżą prowadzone są w szkole zajęcia indywidualne, w ramach których realizowane są prace badawcze, np. ocena jakości wód w gminie.

 

 1. Uczeń realizujący w szkole średniej chemię na poziomie rozszerzonym ma możliwość zdawania matury z tego przedmiotu. Dobre wyniki dają możliwość kontynuowania nauki na uczelniach wyższych m.in. na kierunkach:

 

 1. Medycyna
 2. Pielęgniarstwo
 3. Położnictwo
 4. Dietetyka
 5. Farmacja
 6. Fizjoterapia
 7. Weterynaria
 8. Ratownictwo medyczne
 9. Technologia chemiczna
 10. Inżynieria materiałowa
 11. Biotechnologia
 12. Biochemia
 13. Technologia żywienia
 14. Ochrona środowiska
 15. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

 

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkolna pracownia chemiczna dysponuje 8 stanowiskami do prowadzenia zajęć praktycznych. Stanowiska wyposażone są w podstawowy sprzęt do zastosowania różnych technik laboratoryjnych: zestawy do filtracji, miareczkowania, rozdzielacze, wagi, zestaw do prezentacji procesu destylacji i elektrolizy. Poza tym na wyposażeniu pracowni jest zestaw do analizy jakościowej wody i zestawy do modelowania cząsteczek. Nauczyciel ma do dyspozycji stół do prowadzenia pokazów doświadczeń, dygestorium i tablicę interaktywną. Uczniowie podczas zajęć warsztatowych wykorzystują fartuchy, okulary i rękawice ochronne.