Liceum Ogólnokształcące – rozszerzenie biologia.

  1. Liceum Ogólnokształcące to szkoła dająca podstawy do dalszego pogłębiania swojej wiedzy na różnych kierunkach uniwersyteckich, politechnicznych oraz szkołach pomaturalnych i policealnych. Absolwenci tego typu szkoły mają lepsze przygotowanie teoretyczne do dalszego studiowania wybranych przez siebie dyscyplin naukowych. W ramach tego typu szkoły istnieje możliwość profilowania swojego toku nauki poprzez wybór przedmiotów rozszerzonych. Absolwenci cechują się bardzo dobrym wykształceniem ogólnym i potrafią szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

 

  1. Informacja dodatkowe ( o eksperymentach pedagogicznych wprowadzonych w szkole, o innowacjach, specjalizacjach)

innowacja ogólnomedyczna

W ramach zajęć dodatkowych realizowanych ze środków unijnych organizowane są zajęcia poszerzające wiedzę z biologii. Są one w większości realizowane metodą doświadczenia i eksperymentu. Uczniowie biorą udział w zajęciach realizowanych w naszej szkole a także prowadzonych przez pracowników naukowych UR. W trakcie tych zajęć omawiane są dodatkowo najbardziej złożone problemy współczesnej biologii, anatomii człowieka. Uczniowie mają także możliwość uczestniczyć w wyjazdach naukowych.

 

  1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Biologia

 

  1. Sylwetka absolwenta (co uzyskuje uczeń kończąc szkołę w danym zawodzie, dodatkowe uprawnienia, które może uzyskać w szkole)

Absolwent kończący szkołę jest przygotowany do podjęcia nauki na wszelkiego typu uczelniach gdzie wymagana jest wiedza z zakresu biologii.

 

  1. Absolwent może podjąć dalszą naukę na:

kierunkach  medycznych i przyrodniczych tj. np. medycyna, inżynieria biomedyczna, elektroradiologia, stomatologia, położnictwo, systemy diagnostyczne w medycynie, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, weterynaria,  ochrona środowiska, dietetyka, zdrowie publiczne, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ekologia, ochrona środowiska, rolnictwo, architektura krajobrazu, itp.

 

  1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)

Baza dydaktyczna dobrze wyposażona w sprzęt dydaktyczny. Dzięki środkom unijnym w obecnym roku szkolnym zakupiono sprzęt do przeprowadzenia wielu doświadczeń i eksperymentów z zakresu fizjologii roślin, badania jakości wód, powierza i gleby. Wyposażenie pracowni w nowoczesne mikroskopy oraz niezbędny sprzęt do przygotowania i wybarwiania preparatów mikroskopowych. Sala posiada tablice multimedialną z możliwością podpięcia pod nią różnego rodzaju urządzeń.