Cukiernik – Szkoła Branżowa I stopnia.

Szkoła Branżowa I Stopnia – cukiernik

 

 1. Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały, z jakimi pracuje. W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności. Dobry cukiernik umie również realizować swoje autorskie receptury, stąd jest to zawód dla ludzi pomysłowych.

 

 1. Dzięki ścisłej współpracy Szkoły z Instytucjami pozyskującymi fundusze z Unii Europejskiej, uczniowie mają możliwość nabywania oraz rozwijania umiejętności niezbędnych w pracy cukiernika, poprzez uczestnictwo w bezpłatnych kursach dokształcających w ramach swojej kwalifikacji oraz pozyskiwaniu dodatkowych kompetencji stanowiących podbudowę do kształcenia w innych zawodach z zakresu przemysłu spożywczego.

 

 1. Absolwent Szkoły Branżowej I Stopnia kształcący się  w zawodzie cukiernik   po zdaniu egzaminu z zakresu kwalifikacji – 04. Produkcja wyrobów cukierniczych uzyskuje dyplom czeladniczy w zawodzie cukiernik.

 

 1. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  a) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
  b)sporządzania półproduktów cukierniczych;
  c) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
  d) dekorowania wyrobów cukierniczych.

 

 1. Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta:

Wiedzę i umiejętności będzie mógł wykorzystać, podejmując pracę w zakładach przemysłowych, tj. cukiernie.