Technik żywienia i usług gastronomicznych

W ramach nauki proponujemy:

– duży wybór rozszerzeń (min. biologii, chemii, geografii, języka angielskiego) oraz naukę w małych grupach,

– uczestnictwo w lektoracie z drugiego języka obcego do wyboru

– dodatkowe zajęcia z przedmiotów wiodących, przygotowujących do egzaminów maturalnych i zawodowych,

– praktyki zawodowe w kraju i za granicą (Austria, Hiszpania, Portugalia).

Zapewniamy:

– naukę w nowoczesnych pracowniach zawodowych ogólnokształcących,

– wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminów zawodowych i maturalnych,

– udział w projektach unijnych z możliwością uzyskania dodatkowych uprawnień,

– wyjazdy edukacyjne na wyższe uczelnie.

Absolwent technikum żywienia i usług gastronomicznych w przyszłości może podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego (restauracje, hotele, stołówki, bary). Ponadto absolwenci mogą prowadzić  własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych. Absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz EUROPASS w języku polskim i angielskim.