Technik ekonomista

W ramach nauki proponujemy:

– duży wybór rozszerzeń (min. matematyki, geografii, języka angielskiego) oraz naukę w małych grupach,

– uczestnictwo w lektoracie z drugiego języka obcego do wyboru,

– dodatkowe zajęcia z przedmiotów wiodących, przygotowujących do egzaminów maturalnych i zawodowych,

– praktyki zawodowe w kraju i za granicą (Austria, Hiszpania, Portugalia)

Zapewniamy:

– wysoki poziom nauczania będący efektem stosowania nowoczesnych metod przez wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych nauczycieli,

– wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminów zawodowych i maturalnych,

– udział w projektach unijnych z możliwością uzyskania dodatkowych uprawnień,

– wyjazdy edukacyjne na wyższe uczelnie.

Absolwent technikum ekonomicznego może podjąć pracę  w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, bankach i zakładach budżetowych oraz wykonywać pracę w biurach rachunkowych przy obsłudze programów finansowo- księgowych i kadrowo- płacowych. Absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz EUROPASS w języku polskim i angielskim.