Sprzedawca – Szkoła Branżowa I Stopnia

Proponujemy zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
– organizacji handlu,
– organizacji sprzedaży detalicznej,
– prowadzenia dokumentacji handlowej.
Zajęcia praktyczne  w klasie I jeden dzień w tygodniu w klasie II dwa dni w tygodniu,  w klasie trzeciej dwa dni w tygodniu.

Zapewniamy:
– naukę w nowoczesnych pracowniach zawodowych,
– udział w projektach unijnych z możliwością uzyskania dodatkowych uprawnień,
– wyjazdy na staże zagraniczne (Austria, Hiszpania, Portugalia),
– wyjazdy edukacyjne do firm.

Absolwent szkoły może podjąć pracę w charakterze kasjera, magazyniera, ekspedienta w firmach handlowych hurtowych i detalicznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.